سلف سرویس 6 خانه

سینی قنادی

سلف سرویس 4 خانه

سینی چهارگوش ساندویچی

سلف سرویس 3 خانه گرد

دیس طرح قایقی

سینی طرح نگین

سینی زیر سماوری

استیل میلاد

استیل میلاد

:: استیل میلاد | ظروف استیل | آشپزخانه های صنعتی | دیس استیل | سینی استیل | ظروف سلف سرویس | استیل میلاد ::
STEEL MILAD - steel milad

آخرین مطالب وبسایت